ยืมเงิน ais 12call ล่าสุด 2016 – 2017 อย่างไง มาดูขั้นตอนกัน

วิธี ยืมเงิน ais one 2 call นั้น ก่อนอื่นเพื่อนๆ ลูกค้าจะต้องดูเงื่อนไข ของการยืมก่อน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้คือ เงื่อนไข 1.ต้องใช้งานในระบบ One-2-Call มากกว่า 6 เดือน 2.มียอดการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท/เดือน 3.ต้องไม่เคยถูกระงับบริการภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา ถ้าผ่านเงื่อนไขแล้ว ไปดูขั้นตอนการสมัครกันเลย ต้องสมัคร ยืมเงิน ais ก่อน เริ่มใช้งานนะครับ เมื่อเงินหมดแล้วเราจะสามารถยืมเงินได้เลย วิธียืมเงิน ais วันทูคอล มี 4 วิธีดั้งนี้ ยืมเงิน AIS ส่งข้อความไปที่ facebook ของ call center 1175 ขอสมัครบริการ บริการให้ยืมนะ facebook.com/aiscallcenter1175 Chat Online (09:00-19:00น) ที่ AISLiveChat ส่ง…