AIS Bookstore (อ่าน E-Book) รายสัปดาห์

โปร อ่านสนุกได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
29 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นนาน 7 วัน
กด *232*60*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
49 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 52.43 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นนาน 7 วัน
กด *232*50*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านข่าว นิตยสารชั้นนำ

หนังสือเสียงไม่อั้นนาน 7 วัน
กด *232*40*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

AIS Bookstore (อ่าน E-Book) รายเดือน

โปร อ่านสนุกได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
79 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นนาน 30 วัน
กด *232*30*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
179 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 191.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนไม่อั้นกว่า

20,000 เล่ม นาน 30 วัน
กด *232*20*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
279 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 298.53 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ

อ่าน หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน

และหนังสือเสียง นาน 30 วัน

กด *232*10*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
229 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือนิทานจากดิสนี่ย์

และแมกกาซีนนาน 30 วัน
กด *232*37*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
229 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านนิทานจากดิสนี่ย์ หนังสือเสียง

แมกกาซีน และหนังสือพิมพ์ 30 วัน
กด *232*43*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
สนุกกับหนังสือนิทานจากดิสนี่ย์

มีให้เลือกถึง 2 ภาษา 30 วัน
กด *232*23*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

AIS Bookstore (อ่าน E-Book) รายปี

โปร อ่านสนุกได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
790 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 845.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนแบบไม่อั้น 1 ปี
กด *232*33*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
990 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 1059.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือนิทานดิสนี่ย์

มีให้เลือก 2 ภาษา ไม่อั้น 1 ปี
กด *232*25*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
1,790 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 1915.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านแมกกาซีนใหม่ล่าสุด ไม่อั้น 1 ปี
กด *232*53*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
2,790 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 2985.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง

และแมกกาซีนไม่อั้น 1 ปี
กด *232*57*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
2,290 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 2450.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือนิทานจากดิสนี่ย์

และแมกกาซีน 1 ปี
กด *232*41*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
2,990 บาท / 1 ปี
(รวมภาษี 3199.3 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง นิตยสาร

และนิทานจากดิสนี่ย์ไม่อั้น 1 ปี
กด *232*45*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก