โปรเน็ต ais 512 Unlimited
512-unlimited-ais

เงื่อนไข

 1. ค่าบริการสัปดาห์ละ 128 บาท โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่จำกัด นาน 7 วัน
 3. โทรฟรีในเครือข่าย AIS เวลา 22:00-17:00 น. โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 60 นาที โทรเกิน วินาทีละ 1.5 สต.
 4. โทรนอกช่วงเวลา/โทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 1 บาท วินาทีต่อไป 1.5 สต.
 5. ใช้งาน AIS WiFiไม่จำกัด โดยกด *388*1# เพื่อรับ Username และ Password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 6. VDO Call นาทีละ 75 สต. SMS และ MMS ข้อความละ 75 สต.
 7. กรณีโทรคาบเกี่ยวช่วงเวลา คิดค่าโทรตามเวลาที่เริ่มโทรออก ไปจนกว่าจะวางสาย
 8. การโทรในช่วงเวลาโทรฟรี หากมีการคิดค่าบริการ จะไม่สามารถหักเงินจากโบนัสโทรฟรี(2nd Pocket)ได้
 9. กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีแรก 1 บาท วินาทีต่อไป 1.5 สต. ค่าอินเทอร์เน็ตจะคิดตามการใช้งานจริง 75 สต./MB
 10. ค่าบริการรายสัปดาห์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อัตราค่าโทรและค่าบริการเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11.  สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น