โปรเน็ตและโทร AIS 12CALL

เน็ต ais รายวัน + โทรฟรีในเครือข่ายโปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ โน๊ต
19 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 20.33 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 384 kbps ไม่ลดสปีด
ตี 5 – 5 โมงเย็น กด *777*35*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
24 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 25.68. บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 384 kbps ไม่ลดสปีด
ตลอด 24 ชม. กด *777*238*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
24 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 25.68. บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 kbps ไม่ลดสปีด
ตี 5 – 5 โมงเย็น กด *777*4005*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 kbps ไม่ลดสปีด
ตลอด 24 ชม. กด *777*7000*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรฟรีในเครือข่ายได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ไม่จำกัดครั้ง
* โทรเกิน/โทรนอกเครือข่ายนาทีละ 1 บาท

เน็ต ais รายวัน + โทรฟรีทุกเครือข่าย


โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ โน๊ต
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 kbps ไม่ลดสปีด
ตี 5 – 5 โมงเย็น

(ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ไม่จำกัดครั้ง)

กด *777*7075*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
39 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 41.73 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 kbps ไม่ลดสปีด
ตลอด 24 ชม

(ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ไม่จำกัดครั้ง)

กด *777*7077*400925# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรฟรีในเครือข่ายได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ไม่จำกัดครั้ง
* โทรเกิน นาทีละ 1 บาท

โปรโทรไม่อั้น เน็ตไม่อั้น

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 384 Kbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)

ฟรี Ais Wifi และ AIS SUPER WIFI

22.00 – 16.59 น. กด *777*111*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00 -16.59 น. โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดค่าโทรนาทีละ 75 สส.

โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย และเล่นเน็ต (รายเดือน)

โปร ใช้เน็ตได้ โทรทุกเครือข่าย WiFi สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดรวม 42 Mbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)
100 นาที ไม่จำกัด กด *777*50*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดรวม 42 Mbps จนครบ 750 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)
150 นาที ไม่จำกัด กด *777*51*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
599 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 640.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดรวม 42 Mbps จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps)
300 นาที ไม่จำกัด กด *777*52*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 2 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
400 นาที ไม่จำกัด กด *777*53*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
999 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1068.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 3 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 256Kbps)
500 นาที ไม่จำกัด กด *777*54*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call จะคิดเป็นนาทีละ 1.50 บาท SMS 3 บาท MMS 4 บาท

โปรโทรฟรีในเครือข่าย

โปรโทรคุยไม่อั้น (รายเดือน)

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
คุยไม่อั้น กลางวัน เวลา 05.00 – 17.00 น. กด *777*11*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
159 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 170.13 บาท)
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
คุยไม่อั้น กลางคืน เวลา 22.00 – 10.00 น. กด *777*12*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

โปรโทรเหมา เหมา 1 วัน ในเครือข่าย

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
19 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง

ส่วนเกินนาทีละ 1 บาท
กด *777*233*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ยกเว้นช่วง 16.00-21.00 น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลาคิด นาทีแรก 2 บาท ต่อไป 50สต./นาที
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*22*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ยกเว้นช่วง 16.00-21.00 น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*4*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ยกเว้นช่วง 17.00-22.00 น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*5*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ยกเว้นช่วง 18.00-23.00 น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*6*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรช่วงเวลา 17.00-22.00 น. โทรไม่เกิน 60 นาที ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*29*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
5 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรช่วงเวลา 00.01 – 11.00 น โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*28*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรออกเบอร์ AIS ฟรี 3 นาทีแรก

ทุกเครือข่ายนาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชม.
ใช้ได้ถึงเทียงคืนวันที่สมัคร
กด *777*31*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย

โปรโทรเหมา เหมา 1 วัน ทุกเครือข่าย

โปร โทรทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
โทรครั้งละ 1 บาท ไม่เกิน 30 นาที/ครั้ง

ยกเว้นช่วง 18.00 – 22.00 น.
ส่วนเกิน+นอกเวลา 75สต./นาที
กด *777*222*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
19 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
ช่วงเวลาตี 5 – 5 โมงเย็น โทรไม่เกิน 30 นาที/ครั้ง

ส่วนเกิน+นอกเวลา 75สต./นาที
กด *777*231*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
8 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่นปัจจุบัน จากราคาปกติ 50% ทุกเครือข่าย กด *777*27*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

โปรโทรเหมาเหมา เป็นนาที

โปร โทรทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
18 นาที กด *777*8*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
20 บาท / 2 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
30 นาที กด *777*20*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
39 บาท / 5 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
60 นาที กด *777*21*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
50 บาท / 10 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
100 นาที กด *777*200*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
75 บาท / 10 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
120 นาที กด *777*26*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
150 บาท / 20 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
240 นาที กด *777*23*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
300 บาท / 30 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
480 นาที กด *777*24*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
30 บาท / 5 วัน
(รวมภาษีแล้ว)
36 นาที

รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
กด *777*30*400925# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก