โปรเน็ต AIS – แพ็กเกจ 5G 3 วัน

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
11 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 11.77 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 150 MB
กด *777*7551*400925# สมัครโปร
18 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 19.26 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 300 MB
กด *777*7552*400925# สมัครโปร
23 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 24.61 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 800 MB
กด *777*7553*400925# สมัครโปร
69 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 73.83 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 1.25 GB
กด *777*7554*400925# สมัครโปร
82 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 87.74 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 2.5 GB
กด *777*7555*400925# สมัครโปร
84 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 89.88 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 3.5 GB
กด *777*7556*400925# สมัครโปร
155 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 165.85 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 10 GB
กด *777*7558*400925# สมัครโปร
189 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 202.23 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 15 GB
กด *777*7559*400925# สมัครโปร
199 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ใช้เน็ต 5G ความเร็ว เต็มสปีด ได้ 20 GB
กด *777*7560*400925# สมัครโปร